لینک های مستقیم دانلود بهترین نرم افزار تحلیل آماری PASW Statistics 18 - SPSS

دانلود قسمت اول PASW Statistics 18 SPSS ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت دوم PASW Statistics 18 SPSS ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت سوم PASW Statistics 18 SPSS ( لینک مستقیم از سرور راسخون)

دانلود قسمت چهارم PASW Statistics 18 SPSS ( لینک مستقیم از سرور راسخون)


نکته:
بعد از دانلود تمام قسمت های اين نرم افزار قوي ، همه را در یک پوشه بگذاریید.
.سپس فایل را از حالت فشرده خارج نمایید